หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
 

   ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
   1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)    
       จำนวน 1 อัตรา
    ประเภททั่วไป
   2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)        
      จำนวน 1 อัตรา

เขียนโดย   คุณ นางสาวกวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 11.06 น. [ IP : 180.180.50.35 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558