หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 
 
 
 
 
ภารกิจที่ 1 ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 
ภารกิจที่ 2 ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 
ภารกิจที่ 3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 
ภารกิจที่ 4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 
ภารกิจที่ 5 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
ภารกิจที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
ภารกิจที่ 7 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ภารกิจที่ 8 ส่งเสริม สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
ภารกิจที่ 9 คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ภารกิจที่ 10 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 
ภารกิจที่ 11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในท้องถิ่น
 
ภารกิจที่ 12 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 
ภารกิจที่ 13 ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน
 
ภารกิจที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ภารกิจที่ 15 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร
 
 
ยุทธศาสตร์
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
 


พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบ
 


การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
 
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 


การส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน
 
ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 


การพัฒนาการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
การจัดระบบจราจรให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
 


การพัฒนาตำบลน่าอยู่
 
การพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 
สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


การเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร
 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
 
การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10