หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
   
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน ทุกครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ก็ได้รับริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ให้แสงสว่างตามถนน ตรอกซอยต่าง ๆ