หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
   
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
มีศาสนสถาน จำนวน 10 แห่ง คือ

วัดสระทอง บ้านสระแคน หมู่ที่ 8

วัดคงคาวนาราม บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5

วัดสว่างศรีสมบูรณ์ บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5

วัดโพนทอง บ้านหนองแก หมู่ที่ 4

วัดศรีบุญเรือง บ้านสระแต้

สำนักสงฆ์ป่าเทพจันทรา บ้านสระแต้

วัดชัยชุมพร บ้านโปร่ง หมู่ที่ 2

วัดศิริสมบูรณ์ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7

วัดแสงเทียนเจริญธรรม บ้านซำมูลนาก หมู่ที่ 3

วัดป่านาเจริญธรรม หมู่ที่ 8

วัดแสงจันทราวาส บ้านป่าเสี้ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีการจัดการศึกษา ดังนี้
โรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 มีจำนวน 6 แห่ง คือ

โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

โรงเรียนบ้านโปร่ง

โรงเรียนบ้านโนนคูณ

โรงเรียนบ้านหนองแก-หนองโน

โรงเรียนบ้านหนองสามขา

โรงเรียนบ้านสระแต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 2 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระปทุม มีบุคลากร จำนวน 3 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโน มีบุคลากร จำนวน 3 คน
การศึกษานอกระบบ มีจำนวน 1 แห่ง คือ

สำนักงานตั้งอยู่อาคารหลังเก่าขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำมูลนาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน

รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1 คัน

วิทยุสื่อสาร จำนวน 7 เครื่อง
 
ชนิดมือถือ จำนวน 6 เครื่อง
 
ชนิดประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง
 
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้

งานประเพณีขึ้นปีใหม่ (มกราคม)
งานประเพณีสงกรานต์ (เมษายน)
งานประเพณีบุญบั้งไฟ (มิถุนายน)

งานบุญเข้าพรรษา (กรกฎาคม)
งานประเพณีออกพรรษา (ตุลาคม)
งานประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน)
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10