หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้
ทางรถยนต์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-ภูเขียว-ชุมแพ) เป็นถนนสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ และเป็นถนนสายหลักของอำเภอแก้งคร้อ เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ซึ่งเริ่มจาก อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอชุมแพ เพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น
ทางหลวงแผ่นดินชนบทหมายเลข 2389 สายแก้งคร้อ – สามพาด เชื่อมระหว่างอำเภอแก้งคร้อ อำเภอบ้านแท่น อำเภอหนองเรือ (จังหวัดขอนแก่น) และอำเภอเมือง (จังหวัดขอนแก่น) ระยะทางประมาณ90 กิโลเมตร
ถนนในเขตตำบลหนองไผ่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบางสายเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลงหินคลุก
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วยคณฑา
ลำห้วยขมิ้น
ลำห้วยใหญ่

ลำห้วยตะกล้า
ลำห้วยข่า
ลำห้วยขี้นาก (ตอนบน – ตอนล่าง)

ลำห้วยสามหมอ
ลำห้วยขี้หนู    
แหล่งน้ำธรรมชาติ

หนองฉิม
สระโนนขี้ตุ่น
สระแดงสาธารณะ

สระหมู่บ้านสาธารณะ
สระโคกหนองห้าง
สระห้วยขี้นาก (ตอนบน)

หนองโสกรัง
หนองแห้ว
สระ อบต.หนองไผ่

สระวัดโพนทอง
สระสำโรง
อ่างเก็บน้ำหลุบสังข์

สระห้วยใหญ่ (รพช.)
สระหนองโน    
 
 
ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เป็นป่าโปร่งสลับกับพื้นที่ราบ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10