หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้แถลงการณ์ประกา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  
รูปภาพการประชุม
รูปภาพการประชุม
รูปภาพการประชุม
รูปภาพการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบหนองไผ่
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่                                                                                                                                                      ได้แถลงการณ์ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส          ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน      
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้      เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ทุกคนพึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ถือปฏิบัติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 15.43 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558