หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
อบต.หนองไผ่ ยินดีต้อนรับ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
www.nongphai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-052638
 
   
 
 

 
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
 

    สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้นำเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว (Information)ของผู้ ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อทำให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อพื้นฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันสื่อ มีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่มี คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สื่อที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้
    ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ทั้ง ๒ แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน

เป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนองโน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระปทุม จำนวน ๕ คน

ระยะเวลาดำเนินการ
วันจันทร์ ที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร oTOP องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
      
  โดยได้รับเกียรติจากคุณครูเกษร  คำหนองไผ่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สำนักงานเขตพื้นที่​การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 มาเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการผลิตสื่อในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 16.58 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10