หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมาโดยตลอด ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการออกกำลังกาย การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญ  การรดน้ำขอพรปู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบียยังชีพผู็สูงอายุ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุคนในสังคมต่อไป จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 16.35 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558