หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ขึ้น กลุ่มเป้าหมาย สนุข/แมว ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เพื่อดำเนินการจัดทำทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกของผู้เลี้ยงรับผิดชอบนำสุนัข/แมวที่เลี้ยงไว้ไปรับการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการลดความเลี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เกิดผลดีทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ และนำไปสู่จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 11.31 น. โดย คุณ กวีศันต์ ดวงชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558