หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 


นายทรงศิล ชื่นเมืองปัก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายประจบ ศิริเปรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุวิทย์ ฐานวิสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 


นายสากล แสนเภา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2558